กรณีศึกษา
 

ขอต้อนรับสู่ซอฟท์แวร์ CopyCAD


ที่ผ่านมางานวิศวกรรมย้อนรอยเป็นเรื่องสำคัญและใช้เวลา,โดยต้องใช้คนที่มีทักษะสูง แต่ในขณะนี้ปัญหาเหล่านี้หมดไปได้ โดยการใช้ซอฟท์แวร์CopyCADซึ่งทำให้ทำงานได้รวดเร็ว,ง่ายและตอบสนอง แม้ผู้ใช้ที่ใช้งานซอฟท์แวร์เป็นครั้งคราว พลังการทำงานได้อย่างรวดเร็วเพื่อแก้ปัญหาทางวิศวกรรม จากการปิดรอบงานการพัฒนาต้นแบบด้วยเครื่องcopy millingแบบ เดิมๆเพื่อจะป้อนรูปร่างผิวงานทรงอิสระไปให้ฝ่ายออกแบบต้นทาง โดยการขยายผลจากข้อมูลรูปร่างงานในรูปของpoint cloud dataที่ได้จากการแสกน CopyCADเป็นโซลูชั่นให้เราสร้างสรรค์งานโดยมีข้อจำกัดอยู่ที่จินตนาการการใช้งานของเราเองเท่านั้น

CopyCAD Example

CopyCADเป็นซอฟท์แวร์จัดการกับpoint dataและเป็นโซลูชั่นในการแปลงข้อมูล โดยเอื้อให้วิศวกรเชื่อมโยงโลกวัตถุจริงกับวัตถุเสมือนแบบดิจิตอลได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง CopyCAD ไม่ได้สร้างข้อจำกัดการใช้งานให้แก่ผู้ใช้เหมือนกับในขอ้กำหนดในวิศกรรมย้อนกลับแบบดั้งเดิม แทนที่จะเป็นแบบนั้นCopyCADช่วยให้ผู้ใช้ควบคุมการทำงานกับpoint cloud dataได้เต็มที่และให้โซลูชั่นครบชุดกับผู้ใช้

 

ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ

งานวิศวกรรมย้อนกลับจากชิ้นงานต้นแบบที่ท่านมีอยู่

การสร้างผิวงานอย่างรวดเร็วยิ่ง

สร้างSTL files แบบผิวปิดสำหรับงานสร้างต้นแบบรวดเร็ว

Wizardสำหรับสร้างTriangulation Modelช่วยลดเวลาได้มาก

สามารถทำให้Featuresต่างๆปรากฎออกมาเพื่อช่วยการทำsurface fitting

มี3D modelling toolsแบบเฉพาะที่ช่วยให้สามารถทำinteractive smoothingและsculptingบน triangle modelsแบบreal time

ค้นหาเรื่องราวของงานวิศวกรรมย้อนกลับเพิ่มเติม